דברו איתי
בחנו את עצמכם
צרו קשר ב-
בחנו את עצמכם אפליקציה חינם

הסכם פסיכומטרי לדוגמה

מבוא

אנו סבורים שטרם פתיחת הקורס, חשוב מאוד שכל תלמיד ידע מה הוא מקבל ולמה הוא מתחייב.
לפניכם הסכם הרשמה לדוגמה. חשוב לא להסתפק בקריאת ההסכם הכללי, אלא לוודא שאכן קיבלתם מאיתנו הסכם הרשמה פרטני לקורס אליו אתם עומדים להירשם. אחת הסיבות למוניטין הטוב שיש לנו בקרב המוסדות המובילים להשכלה ברחבי הארץ, היא תיאום הציפיות שאנו עושים עם התלמיד.

במידה וגם לאחר קריאת הסכם ההרשמה הפרטני שלך, דבר מה לא ברור- אנא צור עמנו קשר

בהצלחה בקורס,
EZ WAY

 הסכם הרשמה לקורס הכנה למבחן הפסיכומטרי וגישה למערכת למידה אינטרנטית בחברת איזי ווי בע"מ

כתובת למשלוח: חברת "EZ WAY" יגאל אלון 108, ת"א או בפקס: 6096042 – 03

שם התלמיד ____________________

מספר תעודת זהות _______________

כתובת למשלוח דואר  _____________

מספר טלפון נייד לקבלת sms____________________

כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הודעות______________

 

1. פרטי הקורס:

לבחינה שתתקיים במועד- .

הקורס יתקיים ב- .

2. תנאים כללים:

א. הקורס כולל שלושה מרכיבי למידה:
(1) למידה בשיעור קבוצתי;
(2) ספרי לימוד, חוברות בחינה ודפי עבודה;
(3) מערכת לימוד אינטרנטית, הניתנת כהטבה ללא תשלום לתלמידי הקורס (למשתמשי אתר התרגול בלבד, השימוש במערכת הינו בתשלום).

ב. הימים הקבועים ב"פרטי הקורס" הנם בהתאם ללוח הזמנים שניתן לתלמיד ובנוסף החברה רשאית להוסיף או לשנות שיעורי תגבור ומפגשי לימוד עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס ומועדם ייקבע ע"י החברה.

ג. במקרה של היעדרות תלמיד משיעור/תגבור מכל סיבה שהיא, אין החברה ו/או המדריך אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש.

ד. התלמיד יהיה זכאי לקורס חוזר אם נכח בלפחות 80% מהשיעורים הקבוצתיים. ניתן יהיה לממש זכות זו במשך 12 חודשים מיום פתיחת הקורס המקורי. המחיר של קורס חוזר יהיה 2,890 ₪. המחיר של קורס חוזר במסלול מותאם ללקויות למידה 4290 ₪.

ה. לחברה שמורה הזכות להרחיק תלמיד מהקורס מכל סיבה של הפרעה למהלכו התקין של השיעור ו/או התנהגות בלתי הולמת.

3. התחייבות התלמיד:

א. לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים של החברה.

ב. לפצות את החברה על כל נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהתנהגות פסולה של התלמיד.

4. ביטולים והחזרים:

א. הודעת ביטול השתתפות לקורס יש להעביר בכתב בדואר רשום/פקס למשרדי החברה ביגאל אלון 108, ת"א ולוודא את קבלת המסמך.

ב. במידה ולא תהיה אפשרות ללמידה פרונטלית (עקב מגיפת הקורונה / הנחיות משרד הבריאות / הנחיות משרד ממשלתי וכיו"ב), הלמידה הקבוצתית תתבצע מרחוק ודינה יהיה כדין למידה פרונטלית לכל דבר ועניין.

ג. תלמיד אשר ביטל את השתתפותו מרגע ההרשמה ועד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזר לו כספו למעט 214 ₪.

ד. תלמיד אשר ביטל השתתפותו החל מ- 30 ימים ועד ליום פתיחת הקורס (לא כולל את יום פתיחת הקורס),יוחזר לו כספו למעט 10% מהמחיר הכולל (לא פחות מ-214 ש"ח).

ה. תלמיד אשר ביטל השתתפותו מיום פתיחת הקורס ועד לתום תקופת השליש הראשון של הקורס, יוחזר לו כספו למעט 40% ובמקרה של תלמיד הנהנה מהנחה קבוצתית כלשהי – 50%, ממחיר הקורס הכולל.

ו. לא ינתנו החזרים כלשהם לתלמידים המבטלים מתום השליש הראשון של תקופת לימודי הקורס.

ז. על אף האמור בסעיף קטן ו, תלמיד יהיה זכאי להחזר מלא של כספו במקרים הבאים בלבד, ובכפוף להמצאת מסמכים מתאימים: פטירתו של בן משפחה מדרגה ראשונה במהלך הקורס; גילוי מצב רפואי שאינו מאפשר השתתפות בקורס ואשר לא היה ידוע טרם ההרשמה לקורס; לחלופין, יוכל התלמיד לדחות השתתפותו בקורס עד ל- 3 מועדי הקורסים הבאים בעלות של 1890 ₪ (2890 ₪ למסלול מותאם לקויות).
החזר כספי או דחייה כאמור, יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה ועל בסיס מקום פנוי.

ח. לזכות תלמיד המבקש לדחות את השתתפותו בקורס יישמר זיכוי בגובה 25% מהתשלום אשר שילם בפועל לניצול במשך שנה מיום התשלום המקורי. בזיכוי ניתן להשתמש אך ורק לרכישת קורס קבוצתי לפי מחיר מחירון מלא.

ט. פתיחת הקורס מותנית במינימום רישום של 15 תלמידים (8 תלמידים במקרה של קורס ייעודי ללקויי למידה). במקרה שקורס לא נפתח תינתן לתלמיד האפשרות להצטרף לקורס אחר שמתקיים לאותו מועד בחינה או לקבל את מלוא כספו בחזרה וזאת בתנאי שהודיע על בחירתו בכתב עד פתיחת הקורס אליו נרשם.

י. בכל מקרה אחר לא תהיה אפשרות של דחייה ו/או ביטול קורס ההכנה למבחן הפסיכומטרי.

5. תשלומים:

אני מתחייב לשלם לחברת " EZ WAY", ח.פ 512907122 סכום של_______ ₪ בפריסה של עד_______ תשלומים.

התשלום ניתן בעבור קורס הכנה לפסיכומטרי לרבות ספרי לימוד.
התשלום יתבצע באמצעות (לא ניתן לשלם בכ"א מסוג דיינרס):

מזומן בסכום של : ____________ ₪
פקדון חיילים משוחררים בסכום של ______________ ₪.

ב- ___ המחאות, בסכום כולל של __________₪
בנק: ________ סניף: ______ מ-חשבון: ____________________.

כ.אשראי סכום של _________ ₪ ב- ___ תש' שווים,
או תשלום ראשון בסכום: ___________ ₪ והשאר בתש' שווים.

מס' כרטיס: _________________________ תוקף: _____.
חתימת ות.ז בעל הכרטיס:____________________________.

זכור! באחריותך להירשם לבחינה הפסיכומטרית ולשלם בעבור הבחינה ישירות ל-"מרכז הארצי לבחינות והערכה".

אני, הח"מ, מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו:

בחתימתי אני נותן את הסכמתי למשלוח פרסומים עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי.

 

שם מלא: _________________ תאריך: ______________ חתימה:________________

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה, ובהצלחה בקורס הפסיכומטרי

טלפון שירות לקוחות למקרה של פנייה או בקשה כלשהי: 1-700-70-70-07

מתלבטים? דברו איתנו

מה מעניין אותך ללמוד?

x
צור קשר ב-E.Z

מה מעניין אותך ללמוד?

* שדה מילוי חובה
x
Silence is Golden