דברו איתי
בחנו את עצמכם
צרו קשר ב-
בחנו את עצמכם אפליקציה חינם

תקנון האתר

1.      כללי

 1. אתר ezway.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת. האתר הינו בבעלות חברת "איזי ווי" בע"מ ח.פ. 512907122 (להלן: "החברה"). באתר זה נמכרים חבילות לימוד עצמי המכילות ספרי לימוד וקורסים אינטרנטיים בלבד. כתובת החברה: יגאל אלון, 108, תל אביב-יפו. טלפון: 1700-70-70-07.
 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

2.      תנאי השימוש

 1. רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת ריווחית בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

3.      פרטי המשתמש

 1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 3. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

4.      תשלום ואספקה

 1. החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש ומגלמים הנחה של 20% מן המחיר המלא של המוצר.
 3. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 4. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 5. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 6. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (ספרים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה באריזתם המקורית ומבלי שנפתחה, כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
 7. על אף האמור בסעיף 6 לעיל, תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ו/או במקרה של ביטול העסקה לאחר שהלקוח ביצע כניסה לאתר הקורס המקוון וחתם את שמו בעמוד החתימה. לאחר החתימה חזקה על הלקוח כי עשה שימוש במערכת וקיבל גישה לחומרים שישנה אפשרות להעתקם. על כן במצב זה יוחזר ללקוח המבטל עד 36 שעות לאחר הכניסה הראשונה לאתר, כספו למעט 500 ש"ח דמי ביטול. למען הסר ספק, דמי הביטול יחולו במצב זה, גם אם החזיר הלקוח את ספרי הלימוד באריזתם המקורית. אם לקורס המקוון התווספו ספרי לימוד והלקוח לא החזיר את ספרי הלימוד באריזתם המקורית, אזי לא יהיה כל החזר כספי.
 8. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס 036096042 ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת: יגאל אלון, 108, תל אביב-יפו ו/או באמצעות דוא"ל: לחץ כאן למשלוח הודעת ביטול.
 9. תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.
 10. תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 500 ש"ח.
 11. אם העסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

5.      תנאים נוספים

 1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם של המוצרים.
 2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, לשנות את פרטי תקנון זה ותנאי המבצעים המיוחדים המופיעים באתר.
 4. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6.      תנאים נוספים

 1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם של המוצרים.
 2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, לשנות את פרטי תקנון זה ותנאי המבצעים המיוחדים המופיעים באתר.
 4. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

ליצור קשר זה איזי
x
צור קשר ב-E.Z

מה מעניין אותך ללמוד?

* שדה מילוי חובה
x
Silence is Golden